Інформація для авторів

Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики"

Форма доповіді:
Усна (мультимедійна презентація) тривалістю 10+5 хвилин.

Публікація матеріалів:
До початку роботи конференції буде надрукований збірник матеріалів конференції, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування. Факт надсилання Вами матеріалів означає що Ви погоджуєтесь із цим.

Форма доповіді:
Усна (мультимедійна презентація) тривалістю 10+5 хвилин.

Публікація матеріалів:
До початку роботи конференції буде надрукований збірник матеріалів конференції, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування. Факт надсилання Вами матеріалів означає що Ви погоджуєтесь із цим.

Для участі у роботі конференції необхідно:

 • Зареєструватись у системі Open Conference Systems і завантажити матеріали доповіді та реєстраційну форму учасника, що оформлені згідно наведених вимог до змісту та оформлення на сайті conference.ipt.kpi.ua (кожен учасник має право зробити дві доповіді на кожній секції, але в сумі не більше 5-ти доповідей!) до 15 квітня включно.
  Увага: матеріали, що надіслані після зазначеного терміну не будуть розглядатись!
 • Отримати офіційне запрошення від оргкомітету або повідомлення про включення вашої доповіді до програми конференції до 7-ого травня.
 • Переказати організаційний внесок до 25-ого квітня включно та надіслати копію банківської квитанції про сплату оргвнеску на адресу відповідної секції. Якщо ви приймаєте участь в роботі декількох секцій то копію квитанції потрібно надіслати на адресу кожної секції та обов`язково вказати перелік ваших секцій.
  Увага:
  1. Обов`язково збережіть квитанцію про сплату, в т.ч. від електронної платіжної системи.
  2. Учасники, які до 10-ого травня не надішлють копію квитанції про сплату оргвнеску не будуть включені до списку учасників конференції, надіслані ними матеріали не будуть надруковані, а оргвнески, якщо про них буде повідомлено пізніше, не будуть повернуті! Також не будуть повернуті оргвнески, які сплачені без підтвердження оргкомітетом включення доповіді до програми конференції!

 

Посібник автора - pdf

Архів з шаблоном - zip-архів

 

Вимоги щодо змісту матеріалів


 1. Ви надсилаєте матеріали доповіді. На відміну від тез вони вимагають повного розкриття змісту проведеного дослідження. Не припускається обмежуватись фразами “було показано…”, “результати будуть наведені” тощо.
 2. Доповідь повинна містити результати оригінального наукового дослідження.
 3. Якщо Ви надсилаєте 2 доповіді близької тематики, які за думкою відповідального секретаря секції можна об`єднати без втрати їх змісту, то він має право повернути їх вам з проханням здійснити це.
 4. Основні елементи матеріалів доповіді розміщуються в такому порядку: номер УДК, назва, інформація про авторів, текст, додатки та перелік літератури.
 5. Спеціалізовані терміни та абревіатури, що вживаються в тексті, необхідно пояснювати або розшифровувати .
 6. Слід дотримуватись загальноприйнятої наукової термінології.
 7. Обов’язковою є структуризація матеріалів (розподіл на розділи із заголовками).
 8. Усі рисунки та таблиці повинні мати опис у тексті, формули треба нумерувати лише ті, на які Ви посилаєтесь.

Звертаємо Вашу увагу: Якщо Ваша доповідь підготовлена разом із науковим керівником, але його прізвище не включено до списку співавторів, то Ви маєте право

 • для студентів ФТІ: надати відповідальному секретарю вашої секції відгук на матеріали підготовленої доповіді від наукового керівника із його підписом
 • для усіх інших: надіслати разом із матеріалами .pdf-файл із відгуком та підписом наукового керівника.

У разі відсутності відгука від керівника Вашої роботи оргкомітет направить надіслані матеріали на рецензування до програмного комітету даної секції.

Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Матеріали оформлюються за допомогою системи LaTeX.
  Увага: матеріали, що оформлені у форматі MS-Word не приймаються!
 2. При підготовці .tex-файлу слід використувати наведений шаблон оформлення матеріалів доповіді
  Увага: Перед тим як компілювати, бажано прочитати Посібник автора
 3. Повний обсяг скомпільованого .pdf-файлу не повинен перевищувати 4-х сторінок.
 4. Увага: Перелік літератури не повинен знаходитись на окремій сторінці. Остання сторінка повинна бути заповнена не меньше ніж на 3/4 її обсягу.
 5. Усі рисунки повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi, бути чорно-білими, або сірими, з високим рівнем контрастності (сірі неконтрастні та кольорові рисунки погано виглядають при друці на ризографі).
  Увага: матеріали, що містять кольорові рисунки, не приймаються!
 6. Підготовлені матеріали слід надіслати на електронну адресу відповідної секції у вигляді zip-архіву папки (назва папки – прізвище першого автора латиницею), в якому має міститись:
  • .tex – файл з матеріалами доповіді (повинен мати ту ж саму назву, що і папка – прізвище першого автора латиницею).
  • файл класу конференції ConfFti.cls
  • файли з рисунками до матеріалів доповіді
  • скомпільований .pdf – файл матеріалів доповіді
  • файл даних для змісту збірника .dat
  • бібліографічний файл .bib
  • скомпільована у вигляді .pdf – файлу реєстраційна форма (дані для неї заповнюйте у .tex – файлі з матеріалами доповіді, як показано на малюнку)
   Увага: матеріали без скомпільованих pdf-файлів матеріалів доповіді та реєстраційної форми не приймаються

Способи верстки матеріалів в системі LaTeX


Для верстки матеріалів в системі LaTeX може бути використано кілька способів (виберіть той, який Вам найбільш підходить):


 1. Компіляція на власному комп’ютері.
 2. Компіляція OnLine за допомогою сервісу Overleaf.
  • Зареєструйтесь на Overleaf.
  • Завантажте шаблон оформления матеріалів доповіді.
  • Ввійдіть до Overleaf, створіть новий проект, натиснувши на “CREATE A NEW PAPER“, оберіть “Files -> Upload form…  Computer” та завантажте файли з шаблоном оформлення (розпаковані).
  • Перейменуйте файл author.tex ім’ям першого автора латиницею.
  • В теку проекта можна завантажувати власні рисунки (уважно ознайомтесь з посібником автора з шаблону оформлення).
  • Після закінчення підготовки тез, завантажте файли проекту та згенеровані файли .pdf, .bbl, .dat з тезами.
   Для цього треба натиснути Download as ZIP->Input and Output Files
  • Приклад оформлення матеріалів в Ovelleaf
 3. Компіляція OnLine за допомогою сервісу ShareLaTeX.
  • Зареєструйтесь на ShareLaTeX.
  • Завантажте шаблон оформления матеріалів доповіді.
  • Ввійдіть до ShareLaTeX, створіть новий проект, натиснувши на “New Project”, оберіть “Upload Project” та вкажіть завантажений архів з шаблоном оформлення.
  • Перейменуйте файл author.tex ім’ям першого автора латиницею.
  • В теку проекта можна завантажувати власні рисунки (уважно ознайомтесь з посібником автора з шаблону оформлення).
  • Після закінчення підготовки тез, завантажте файли проекту та згенеровані файли .pdf, .bbl, .dat з тезами (див. пояснення тут)
   Приклад оформлення матеріалів в ShareLaTeX

Правила етикету при наборі тез в LaTeX


При оформленні тез доповіді, слід дотримуватись певних “правил етикету”:

 1. Тире слід ставити у вигляді подвійного знака мінус, наприклад:
  онтологія~--~це специфікація концептуалізації.

  Знак “~” означає нерозривний пробіл, а “–” створить тире необхідної довжини.

 2. Для лапкок, слід використовувати подвійні знаки менше-більше, наприклад:
  <<Наразі в українській мові, як в приватному спілкуванні, так і в засобах масової інформації, не існує єдиного загальноприйнятого варіанту лапок>>
 3. Всі цифри і латинські позначення для математичних величин в тексті, слід оточувати одинарними знаками долару, наприклад:
  $0$~років тому.
  Електричний опір $R$ ...
  Величина $X$ становить $10$~\% від загальної
 4. Величини з розмірностіми, що набрані безпосередньо в рядку слід оточувати одинарними знаками долару, кириличні найменування величин слід записувати в тезі \text, наприклад:
   Енергія активації хімічної реакції $E=300\text{кДж/моль}$ ...
  Температура $T=30^\circ C$...
 5. Посилання на літературу, рисунки, формули та таблиці повинні мати вигляд:
  На рис.~\ref{pic1} ...
  В таблиці~\ref{tab1} ...
  Згідно формули \eqref{eq1}...
  В роботах~\cite{robota1, robota2} було показано...Національний   технічний   університет   України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Фізико-технічний інститут